Digitális média szak

Mi lehetsz, ha elvégzed a képzést?

Tantárgyak

Hároméves (hat féléves), 180 kreditpontos képzési program.

Szakmai gyakorlat és tanórán kívüli tevékenységek